ŽUMPA, SEPTIK A DOMOVNÍ ČISTIČKA. JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL?

ŽUMPA, SEPTIK A DOMOVNÍ ČISTIČKA. JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL?

Pojmy žumpa a septik se často zaměňují. Domovní čistička je zase poměrně nová věc a lidé někdy neví, jak vlastně funguje. Tak si to pojďme objasnit.

Žumpa je nádrž, do které jsou odváděny splašky z objektu. Používá se všude tam, kde není možné připojení na veřejnou kanalizační síť a není možné vypouštění do podzemních vod.

Žumpa je uzavřená, nemá žádný odtok, proto se musí vyvážet. Je vhodná hlavně k objektům,které nejsou tak často využívané, např. rekreační objekty. Je dobré vhodně zvolit její objem, aby se nemusela vyvážet příliš často ( cena za jedno vyvezení je zhruba 1.000 Kč). Musí být samozřejmě umístěna tak, aby se k ní fekální vůz dostal. 

Septik je nádrž, která má více komor ( většinou 2-3). Ty slouží jako usazovací prostor a odpadní vody se v nich postupně zbavují kalu a předčišťují se. Za septik se umisťuje filtr. Zde je voda vyčištěna natolik, že je možné ji dále vypouštět. Kal se vyváží přibližně 1x ročně. 

Septik se používá všude tam, kde není možné připojení na veřejnou kanalizační síť, ale současně je možné získat povolení k vypouštění odpadních vod.

Domovní čistička odpadních vod je nejdokonalejším způsobem likvidace odpadních vod. Využívá se u trvale užívaných objektů. Velkou výhodou je vysoká účinnost čištění, a to bez nutnosti následného dočištění odpadních vod. Je ale potřeba počítat s vyššími provozními náklady na elektrickou energii, bakterie odstraňující kal a usazeniny atd. Čistička také vyžaduje pravidelnou obsluhu.

Nezapomeňte, že většinou budete ke stavbě potřebovat stavební povolení ( určitě u septiku a u domovní čističky, ta je dokonce tzv. vodním dílem). U septiku také počítejte s povolením k vypouštění odpadních vod.

Olga Jarošová
Autor: Olga Jarošová

Za velmi důležitý považuji osobní přístup ke každému klientovi. Nemovitost není houska na krámě a neprodáváte ji každý den. Za každou nemovitostí je konkrétní lidský příběh. Někdy veselý, někdy i hodně smutný. Ze své dlouholeté praxe ale vím, že s úsměvem a s citlivým lidským přístupem se dají vyřešit i ty nejsložitější situace.

 

Informace ze světa nemovitostí rovnou k vám

Prodáváte, kupujete, pronajímáte ? Každý měsíc vám pošlu nový článek a žádná důležitá informace ze světa nemovitostí už vám neunikne. Stačí zadat váš email a zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů.

zpracováním osobních údajů